Okres Komunii Wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej

Choć Okres Wielkanocny kończy się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to czas Komunii Wielkanocnej zakończy się dopiero tydzień później – w Uroczystość Najświętszej Trójcy (w tym roku 7 czerwca).

W związku ze stanem epidemii wiele osób pyta: A co z Komunią Wielkanocną? Drugie przykazanie kościelne mówi nam: Przynajmniej raz w roku przystąpić do Spowiedzi Świętej. Raz w roku. Ale kiedy? I to wyjaśnia nam trzecie przykazanie: Przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. Czytaj dalej