Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza       

wprowadzenie proboszczaJak już wcześniej informowaliśmy, Sanktuarium Mirowskie w Pińczowie ma nowego proboszcza. Został nim Ojciec Eliasz Hetmański OFM. Zmiany dokonał kongres kapitulny prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie na posiedzeniu w dn. 13-14 i 20 lipca 2020 roku.

Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza do wspólnoty parafialnej odbyło się na Sumie 16 sierpnia, którego w imieniu arcybiskupa dokonał dziekan dekanatu pińczowskiego ksiądz prałat Jan Staworzyński.

Po przybyciu do kościoła i zajęciu przez kapłanów miejsca w prezbiterium, nastąpiło przekazanie kluczy do świątyni i odczytanie listu od biskupa. Eucharystię pod przewodnictwem nowego proboszcza sprawowali wspólnie ksiądz dziekan Jan Staworzyński oraz ojcowie franciszkanie – o. Kamil i o. Teodor ze szpitala duchowego Culmen et Fons.

Zdjęcia z uroczystości w naszej GALERII