Święta Maryi Panny

Matka Boża FatimskaIle jest na świecie Matek Bożych? Oczywiście jedna. Ale jeżeli zapytamy ile jest jej wizerunków – w odpowiedzi możemy usłyszeć „Tego pewnie nikt policzyć nie zdoła”.

Wizerunki Maryi Panny można różnie podzielić. Bardzo często przydaje im się w nazwie miejscowość, gdzie się ukazała,  lub gdzie jest otoczona szczególną czcią, np: Mirów (Matka Boska Mirowska), Częstochowa, Katyń, Smoleńsk, Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Salette, Loreto czy wreszcie Medjugorie. Wizerunków jest wiele.

A jakie święta w liturgii Kościoła Jej przypisano?  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być”.

Przedstawiamy więc zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie.

1 stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi (Oktawa Narodzenia Pańskiego). Jest to najstarsze święto maryjne.

2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

11 lutego – Najświętszej Maryi Panny z Lurdes – NMP z Lurdes jest otoczona czcią na całym świecie. Cuda za Jej przyczyną spowodowały największą odnowę w historii Kościoła.

25 marca – Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Święto to wywodzi się ze Wschodu. Do średniowiecza uroczystość ta miała nazwę Wcielenia Boga. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Oficjalnie święto to jest obchodzone od 1923 roku. W 1656 roku król Jan Kazimierz oddał naszą Ojczyznę, Polskę, w opiekę Matce Bożej. Znacznie później papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i jej główna patronką.

13 maja – Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Święto upamiętniające objawienie Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Maryja ukazała się wówczas trójce dzieci – Hiacyncie, Łucji dos Santos i Franciszkowi Marto.

31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Jagodnej) – odpust w naszej Parafii.

Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wprowadził do swojego zakonu św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy to święto rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele.

16 lipca – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jest to dzień, w którym obchodzi się również święto „Szkaplerza Góry Karmel”. Szkaplerz Karmelitański jest znakiem przymierza z Maryją.

2 sierpnia – Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli) – obchodzone jako święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich – odpust w Parafii.

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to najstarsze i największe święto maryjne.

22 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Królowej. Jest to święto, będące w pewien sposób kontynuacją Uroczystości Wniebowzięcia.

26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej.

8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Święto to wywodzi się z Jerozolimy. Po zajęciu Syrii i Palestyny przez mahometan, święto to przenieśli do Europy zachodniej kapłani, wywodzący się z tamtych terenów. Święto to, w VII wieku ustanowił papież Sergiusz II.

12 wrześniaŚwięto Imienia Maryi, czyli obchodzimy imieniny Matki Bożej.

15 września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. W tym dniu przypominamy sobie istotę duchowego męczeństwa Matki Bożej.

7 października – Maryi Panny Różańcowej. Papież Pius V ustanowił to święto na pamiątkę zwycięstwa Don Juana Austriackiego na flotą turecką.

21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Upamiętnienie ofiarowania Bogu Maryi przez jej rodziców – św. Joachima i św. Anny.

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  – odpust w Parafii. Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Pochodzi ze Wschodu, gdzie było zatwierdzone już w VIII wieku .