Pińczowscy Harcerze świętowali

ślubowanie harcerzy W niedzielę 23 kwietnia, na Sumie w pińczowskim Sanktuarium Mirowskim  modlono się w intencji harcerzy z Pińczowskiego Hufca. Druhowie spotkali się tutaj z okazji Dnia św. Jerzego – swojego patrona.

Dzień ten, jak się okazało był pełen niespodzianek. Pierwszymi z nich były dwa krótkie koncerty Orkiestry z Dzierążni na dziedzińcu klasztoru, oraz udział muzyków we Mszy świętej. Kolejną niespodzianką było pobłogosławienie harcerzy na końcu Sumy relikwiami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy. Relikwie te przywiózł dzień wcześniej do Pińczowa ojciec gwardian Eliasz Hetmański, który jest zarazem kapelanem naszych druhów. Tuż po Sumie ojciec Kapelan poświęcił krzyże harcerskie, które po południu, po ślubowaniu zostały wręczone młodym harcerzom.

Hufcowy Festiwal Smoków

Hufcowy Festiwal Smoków odbył się już po południu. O godzinie 15.30 harcerze z pińczowskiego Hufca przeszli z parku miejskiego na lądowisko Pińczowskiego Aeroklubu. Tam odbył się konkurs latawców, którego przewodnim tematem był smok (to z nim walczył św. Jerzy). Po wielu próbach startów i lotów komisja rozstrzygnęła konkurs i wręczyła zwycięzcom nagrody. Następnie druhowie posilili się i przystąpili do gry terenowej. Po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów, otrzymali stosowne sprawność i przystąpili do uroczystego ślubowania.

W spotkaniu udział wzięli – samorządowcy, którzy byli fundatorami nagród – wiceburmistrz Pińczowa Beata Kita i burmistrz Działoszyc Stanisław Porada, który przyjechał do Pińczowa z liczną grupa harcerzy oraz zapewnił przyjazd orkiestry.

Sponsorem wody buskowianki było Uzdrowisko Busko Zdrój.

Nad całością organizacji czuwała podharcmistrz Anna Steckiewicz i drużynowe pwd Beata Krycha z 7 DH im. Powstańców Styczniowych przy SP1, pwd. Sylwia Skiba z Gromada Zuchowa Radosne Motylki przy SP1, dh. Dororota Chrobot drużynowa DH im. Jana Pawła II przy SP2, phm. Agnieszka Pawłowska Gromada Zuchowa Mali Pomocnicy przy SP2, dh. Agnieszka Szymbra  drużynowa i Anna Kuśpiel przyboczna  DH z Działoszyc, dh. Barbara Baranowska drużynowa GZ Wesołe Wicherki, phm. Gabriela Kłap skarbnik Hufca ZHP Pińczów.

 Stefan Wincenty Frelichowski (ur. 22 stycznia 1922 roku w Chełmży. Zmarł 23 lutego 1945 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym  Dachau.  ksiądz, podharcmistrz, harcerz Związku Harcerstwa Polskiego, błogosławiony, jeden z patronów diecezji toruńskiej oraz patron polskich harcerzy.

Św. Jerzy (męczennik), patron harcerzy. Urodził się w III wieku w Kapadocji – (Azja Mniejsza). Zmarł. 23 kwietnia 303 w Lidzie. Zginął okrutną śmiercią męczeńską – torturowany i ścięty pod murami miejskimi Nikomedii.  Nazywany jest „Wielkim Męczennikiem” na Wschodzie. Jest świętym Kościoła katolickiego i jednym z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Do jego kultu przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką – rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry.

W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice, jako rycerz na koniu zabijający smoka. Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m.in. przedmioty jego męki – gwoździe, kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity.

Smok na obrazach (symbolizujący szatana) pochodzi z podań o św. Jerzym, prawdopodobnie średniowiecznych. Historię opisał m.in. Jakub de Voragine OP około roku 1260 w „Złotej legendzie”. Broń, którą św. Jerzy pokonał smoka, nazwano Ascalon. Na miejscu, gdzie padł smok, król zbudował kościół pod wezwaniem NMP i św. Jerzego.