Niedziela Miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie Boże

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!?                                         

Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach:„Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Zapraszamy dziś (w niedzielę) na Godzinę Miłosierdzia o 15:00

  • Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
  • Koronka
  • Droga Światła ze Zmartwychwstałym

Cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu

W ołtarzu Matki Bożej wystawione są relikwie św. Jana Pawła II  oraz  św. siostry Faustyny.