Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w liturgii Kościoła katolickiego to uroczystość ku czci Serca Pana Jezusa. Jest obchodzone w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała i towarzyszy mu  odprawiane specjalne nabożeństwo. W tym roku przypada 19 czerwca.

Liturgiczny kult Najświętszego Serca Pana Jezu głównie kojarzony jest ze świętą Małgorzatą Marią Alacoque. Jednak zapoczątkował go żyjący w XVII wieku św. Jan Eudes. Przed nim podjął temat polski jezuita Kasper Drużbicki (autor dzieła Meta cordium cor Iesu), który też przyczynił się do ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 roku, wówczas tylko dla Królestwa Polskiego w wyniku zgody papieża na skierowany do niego memoriał biskupów polskich. Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius IX  w dniu 23 sierpnia 1856 roku.

Chrystus objawiając się świętej Małgorzacie Marii Alacoque polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiano specjalne nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask. Ostatecznie ustalono liczbę dwunastu obietnic, które znajdują się w pismach św. Małgorzaty Marii. Oto ich najbardziej znana postać:

 1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.
 4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 6.  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia 
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.
 9. Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.