Komunikat Biskupa Kieleckiego

Komunikat KuriiKielce, dnia 22 maja 2023 r.

Nr OA – 50/23

Komunikat

zapowiadający Marsz dla Życia i Rodziny

Drodzy Diecezjanie!

W niedzielę – 4 czerwca – w Kielcach odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!„. Wydarzenie będzie poświęcone homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Masłowie 3 czerwca 1991 r. Poprzez udział w Marszu uczestnicy pragną opowiedzieć się po stronie życia i tym samym potwierdzić znaczenie podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz wartości rodziny.

Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany przez Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie Diecezji Kieleckiej, rozpocznie się Mszą świętą w Bazylice Katedralnej o godz. 16.00, której będzie przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Następnie uczestnicy wyruszą z Placu Najświętszej Maryi Panny i przejdą ulicami centrum Kielc do Parku Miejskiego. Zwieńczeniem Marszu będzie festyn przy muszli koncertowej Parku Miejskiego.

Zachęcam do udziału w Marszu wszystkich, którym drogie są ewangeliczne wartości życia i rodziny. Szczególną zachętę kieruję do rodzin z dziećmi. Wszystkich Diecezjan zachęcam do modlitwy w intencji obrony życia ludzkiego i rodziny oraz promowania tych wartości w swoich środowiskach.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom marszu oraz wszystkim zaangażowanym w obronę życia i rodziny z serca błogosławię.

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski