Jerycho Różańcowe Diecezji Kieleckiej

Jerycho RóżańcoweW dniach 1-31 października 2021 r. odbędzie się Jerycho Różańcowe Diecezji Kieleckiej zaaprobowane przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Jest to inicjatywa modlitewna ludzi świeckich, pomyślana jako 24-godzinne czuwanie parafii przed Najświętszym Sakramentem.

Każda parafia naszej diecezji jest zaproszona do włączenia się w tę inicjatywę.

W naszym Sanktuarium Jerycho odbędzie w dniu 18 października i zacznie się o godzinie 18.00 Mszą św., a zakończy 19 października też  o 18.00 Mszą św.