Biskupi ujednolicili teksty modlitw

Konferencja Episkopatu PolskiAby skorygować rozbieżności w mówionych i publikowanych tekstach niektórych modlitw, podczas Zebrania Episkopatu na Jasnej Górze biskupi ujednolicili różne ich warianty. Między innymi: modlitwę „O Krwi i Wodo”, Pozdrowienie Anielskie, fatimski akt strzelisty „O mój Jezu”.

Po przyjęciu i publikacji przez KEP ujednoliconych form, będą one normami obowiązującymi dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.

  • W Pozdrowieniu Anielskim – poprawne sformułowania to Zdrowaś Maryjo zamiast Mario, oraz błogosławionaś Ty między niewiastami, a nie np. błogosławiona jesteś.
  • O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie (było wytrysnęłaś, jest wypłynęłaś).
  • “O mój Jezu” – poprawna formuła to “dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Oto niektóre modlitwy w których dokonano korekty:

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska); Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielski)’ Królowo nieba (Regina caeli); Pod Twoją obronę; Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda); Witaj, Królowo; O mój Jezu;  Modlitwa „Aniele Boży”‚ Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Jeśli chodzi o Koronkę do Miłosierdzia Bożego – to w wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienieświata całego„.

Pełny dokument Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów można przeczytać tutaj.