Bierzmowanie 2022

bierzmowanieW środę, 1 czerwca 2022 r. w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pińczowie  ks. biskup Andrzej Kaleta udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży i osobie dorosłej.

Ten potwierdzający wiarę w Jezusa Chrystusa Sakrament jest momentem przyjęcia Darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

Jak powiedział w homilii ks. Biskup, aby z nich korzystać, trzeba przez całe życie być człowiekiem wierzącym. Podkreślił też rolę rodziny, bez której przyjęcie Darów będzie bezowocne. Wyjaśnił, że prawdziwa wiara nie zależy li tylko od księży i ich starań, ale od autentyczności życia w wierze samych rodziców i członków najbliższej rodziny.

Młodzież do bierzmowania przygotował ojciec Kamil Kuraś, a mszę św. koncelebrowali ks. biskup Andrzej Kleta, ks. prałat Jan Staworzyński i ojciec Eliasz – gwardian klasztoru franciszkanów OFM w Pińczowie

Cała pińczowska wspólnota franciszkańska, życzy nowo bierzmowanym licznych owoców Ducha Świętego, Wiary i Wierności zobowiązaniom wypływającym z daru Sakramentu.

Zapraszamy do naszej GALERII