Adwent – początek Roku Liturgicznego

Wieniec adwentowy

Rok liturgiczny w Kościele rozpoczyna okres Adwentu. Jego nazwa wywodzi od łacińskiego słowa – adventus – przyjście, które z kolei tłumaczone na grekę brzmi – parusia (powtórne przyjście Jezusa).

Jest okresem radosnym, ale również przesyconym zadumą. Przypomina nam, że Bóg wcielił się w człowieka, aby go zbawić, jak również to, że nadejdzie ponownie, aby nas osądzić.

Adwent – posiada zmienną liczbę dni (od 3 do 4 tygodni), ale zawsze obejmuje 4 niedziele.  To okres przygotowania się do Bożego Narodzenia (w dniach od 16 do 24 grudnia), ale również i oczekiwania na ponowne nadejście Jezusa Chrystusa w czasach ostatecznych (od Pierwszej Niedzieli Adwentu do 16 grudnia – wtedy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią).

Okres Adwentu jest przesycony symboliką.

Odprawiane są Roraty, czyli Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. Kiedyś tylko wcześniej rano. Msze te rozpoczynają się w ciemności rozświetlonej blaskiem świec zwanych roratkami, a symbolizującymi Maryję. W naszym Sanktuarium na roratnich Mszach kapłana wprowadzają dzieci z lampionami w ręku.  Światła zapala się dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu”.

Przed ołtarzem w wieńcu najczęściej z jedliny stoją cztery świece. Trzy fioletowe i jedna różowa. W pierwszą niedzielę Adwentu zapalana jest pierwsza świeca. W kolejną – następne. Świece te symbolizują czuwanie – nawiązując do przypowieści o pannach mądrych i głupich, a ich światło oznajmia bliskie nadejścia Pana Jezusa.

Każda świeca z osobna również ma swoje znaczenie. Pierwsza to Świeca Nadziei, druga – Świeca Pokoju, trzecia – Świeca Radości, a czwarta to Świeca Miłości.

W Adwencie (podczas I, II, IV niedzieli) obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych, który oznacza walkę pomiędzy duchem a ciałem, jak również  jest symbolem zjednoczenia tego co boskie i tego co ludzkie, dokonane poprzez Wcielenie Chrystusa. Podczas III niedzieli Adwentu zwanej też niedzielą „Gaudete” – radujcie się – obowiązuje różowy kolor szat liturgicznych. Kolor ten zapowiada bliskość Bożego Narodzenia.

W Adwencie, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w klasztorach naszej Prowincji i całego Zakonu ustanowiony jest odpust, ponieważ Maryja Niepokalana jest Patronką Zakonu franciszkańskiego. Z tej okazji w naszym Sanktuarium w tym dniu „ubieramy” cudowny obraz naszej Matki Bożej Mirowskiej fiołkami alpejskimi. Już od 1 grudnia – najczęściej kobiety – przynoszą i stawiają na balaskach kwiaty w doniczkach, które później ustawiane są na specjalnych schodkach przed cudownym obrazem Maryi.